ഒരു കുപ്പി കഥ

ഞാന്‍ ഒരു യാത്രയില്‍ ആയിരുന്നു.  കെ. എസ്. ആര്‍. റ്റി. സി ബസ്സിലെ ഇടത് വശത്തെ ജനാലയിലൂടെ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍.  ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഒന്ന് … Continue reading ഒരു കുപ്പി കഥ