നിനകായ്

എന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ തന്‍
താഴ്‌വരയില്‍ എഴുവര്‍ണങ്ങള്‍ തന്‍ നിരമഴാക്
ചാര്‍ത്തിയ സുന്ദരീ ………..
നിനകായ് നല്‍കുവാന്‍
സ്വര്‍ണ വിഗ്രഹങ്ങളില്ല
എന്‍ കൈയില്‍
മുത്തോ പവിഴമൊ ഇല്ല പ്രിയേ ….
വിലയെരിയതയോന്നുമില്ല
എന്നില്‍
ഞാന്‍ കേവലമൊരു പധികനാം സ്നേഹിതന്‍ ….
എന്നിലുള്ളതോ നിന്നോടുല്ലോരാ
തീവ്രമാം പ്രണയം മാത്രം ……
കലതിനുമേവം മയ്ചിടാനാവാത്ത
രാഗലയങ്ങള്‍ തന്‍ അനന്തമാം
പ്രണയം ……..
കാത്തുനിന്നു ഞാന്‍ നിന്‍
തോരാത്തോരാ
ചുംബന പുഷ്പങ്ങള്‍ക്കായ്………
തന്നു നീ എന്നുമോര്‍ത്തിടാന്‍
“നിനകായ്” ഇന്നോരി പധസഗരം ………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s